Jobb i Norge etter oljekrisen

Selv om Norge har en veldig stabil økonomi og verdens største sparekonto (oljefondet), gikk landet igjennom vanskelige tider når oljeprisen begynte å dale. Oljeindustrien er en av de største arbeidsgiverne i Norge, og hvert år går utallige norske ungdommer ut av høyskolene med utdanning innen olje og gass. De siste årene har det vært vanskelig for disse nyutdannede ekspertene å finne jobb, og det er ikke godt å si når situasjonen vil snu. Det finnes selvfølgelig mengder av jobb andre steder i verden, men det er ikke alle som ønsker å flytte til Midtøsten eller Russland.

norway-oil

Den norske økonomien har hatt trøbbel med å justere seg, pengebingen har blitt noe mindre, men takket være smarte oljeinvesteringer har vi klart oss bedre enn mange andre. Det er fortsatt tusenvis av stillinger tilgjengelig i Norge, uansett bransje. Problemet er at de aller fleste er deltidsstillinger, men det er en helt annen diskusjon.

Om du er midt i en utdanning som oljeingeniør eller lignende, har du ingen grunn til å fortvile. Hele verden er avhengig av olje, og etterspørselen vokser hvert år. Spørsmålet er bare hvor raskt den vokser. Et par år i utlandet vil gi deg erfaring – både personlig og karrieremessig. Når et marked ikke kan sysselsette like mange mennesker som tidligere, begynner de å legge større vekt på erfaring.