Bli bedre på kundeservice

Å tilby sine kunder god kundeservice, forutsetter at man holder styr på både e-poster, chattefunksjon og i mange tilfeller også sosiale medier. Det er ikke enkelt, men det finnes en løsning som samler alt under ett.

Mangelfulle systemer har konsekvenser

Det er ingen enkel oppgave å mestre en travel arbeidshverdag når det strømmer på med e-poster og når chattefunksjonen aldri ser ut til å stå stille. Legg til en liten arbeidsstokk med slitne og stressede ansatte. Det er ikke vanskelig å forstå at mangelfulle systemer kan føre til en mer ustrukturert arbeidshverdag. Dette kan igjen føre til mer konflikt mellom de ansatte og mindre effektivitet på arbeidsplassen. I sum skaper det også dårligere kundeservice, fordi flere kunder opplever å ikke få svar på viktige spørsmål.

Dersom du driver firma alene, kan det være vanskelig å mestre alt selv.

Samle alt et sted med Kundo

Det finnes heldigvis et system som skaper bedre flyt i arbeidshverdagen. Her samles både e-poster, chattefunksjon, sosiale medier og FAQ (Ofte stilte spørsmål og svar). Bruker du verktøyet vil arbeidsdagen fortone seg på en helt annen måte enn når du ikke bruker det. Man blir i bedre stand til å tilby kunden bedre kundeservice, og den interne kommunikasjonen mellom de ansatte bedrer seg.